Baadboom logo

پرانتز باز قسمت 22

۱۵ تیر ۱۴۰۰

پرانتز باز برنامه ای خبریه که در مورد خبر های در زمینه های مختلف به ما اطلاع میده خب از اونجایی که همه میدونیم فضای مجازی خیلی مهم شده این قسمت صحبت های مفید نوجوانان در این مورد و می شنویم

دسته‌بندی

نوجوان