Baadboom logo

پرانتز باز قسمت 28

۱۵ تیر ۱۴۰۰

پرانتز باز برنامه ای خبریه که در مورد خبر های در زمینه های مختلف به ما اطلاع میده این قسمت در مورد عرفان های نوظهور اگه شما ام مثل نوجوان های دیگه سوالاتی در این مورد داری این قسمت و از دست نده و با کارشناس حوزه ادیان گفت و گو داریم

دسته‌بندی

نوجوان