Baadboom logo

شخصیت‌ها^^

۱۴ تیر ۱۴۰۱

اگر‌توضیحی‌درباره‌ویژگی‌های‌چهره‌شخصیت‌ ننویسید‌خواننده‌رمان‌بر‌طبق‌صحبت‌هایی‌که‌در‌رمان‌صورت‌گرفته‌‌یک‌چهره‌در‌ذهن‌خودش‌میسازه‌و‌رمان‌رو‌به پایان‌میرسونه💚🌱 دراخرویدئوگفتم[نویسنده‌رغبتش‌رو‌درخوندن‌از دست‌میده😂🤦🏻‍♀️منظور‌خواننده‌بود] امیدوارم‌که‌به‌دردتون‌بخوره:)💕

دسته‌بندی

ترفند و خلاقیت

ویدئوهای مرتبط