Baadboom logo

پرانتز باز قسمت 33

۱۶ تیر ۱۴۰۰

پرانتز باز برنامه ای خبریه که در مورد خبر هایی در زمینه های مختلف به ما اطلاع میده در این قسمت نظرات و خبر هایی درباره ویژگی جشنواره های دانش آموزی داریم و این قسمت با کلی خبرای خوب همراهه

دسته‌بندی

نوجوان