Baadboom logo

انگیزشی🗒✒

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

"حالِ خوبت رو نگه دار! حتی شده به سختی..بازم حفظش کن🌱 دختر جان مراقب خودت باش🫂 هیچکس مثل خودت نمیتونه بهت اهمیت بده✨ و قتی ناراحتی خودت رو در آغوش بگیر و بهش نوید یه روز جدیدو تازه رو بده🫀 هممون کلی سختی کشیدیم تا به اینجایی که هستیم رسیدیم،تازه سخت تراشم مونده..اما ما قوی تر از این حرفاییم❤️‍🩹🕊"

دسته‌بندی

اجرا