Baadboom logo

آموزش مجازی امتحان حضوری

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

نزدیک امتحانات خرداد که شد سر و صدای زیادی در مورد شیوه برگزاری امتحانات خرداد در فضای مجازی شد نظر خودم رو در مورد این موضوع در این ویدیو گفته ام

دسته‌بندی

اجرا