Baadboom logo

پرانتز باز قسمت 8

۱۳ تیر ۱۴۰۰

پرانتز باز برنامه ای خبریه که در مورد خبر هایی در زمینه های مختلف به ما اطلاع میده این قسمت سوال و جواب از نوجوانان در مورد کتاب پس اگه به کتاب علاقه داری این قسمت و از دست نده و دعوت از خبرنگار و صحبت با ایشون

دسته‌بندی

نوجوان