Baadboom logo

طنز کنکور😂

۲۰ مرداد ۱۴۰۰

بعضی از داوطلبان کنکور از اولی که کنکور شروع میشه میخونند تا به آخر👌 ولی بعضیا وسط راه خسته میشوند و از درس دلزده میشن😂

دسته‌بندی

اجرا