Baadboom logo

چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی🌸

۱۸ مرداد ۱۴۰۰

استفاده کردن از ی سری اصلاحات می تونه صحبت مارو بسیار زیباتر و جذاب تر بکنه و همچنین تاثیر بیشتری روی فرد مقابل مون بزاره امیدوارم که این اصطلاحات براتون مفید باشه و ازش استفاده کنید😍🌈

دسته‌بندی

اجرا

ویدئوهای مرتبط