Baadboom logo

چطوری حال همو بپرسیم؟

۱۶ تیر ۱۴۰۱

جایگزین هایی برای جمله ی how are you که متفاوت تر صحبت کنی.

دسته‌بندی

اجرا

ویدئوهای مرتبط